Tutustu

Yrityskylään

Yrityskylä on maailman parhaana koulutusinnovaationa palkittu suomalainen oppimiskokonaisuus. Tarjoamme kuudes- ja yhdeksäsluokkalaisille myönteisiä kokemuksia työelämästä, taloudesta ja yhteiskunnasta. Mikä parasta, Yrityskylä perustuu opetussuunnitelmaan.

 

Tarinamme

Vuonna 2010 päätimme kokeilla jotakin erilaista.

Halusimme luoda koululaisille innostavan tavan oppia työelämästä, taloudesta ja yhteiskunnasta. Rakensimme Tekniikan museolle Helsinkiin pienoisyhteiskunnan ja kutsuimme 800 kuudesluokkalaista pyörittämään sitä.

Vastaanotto oli myönteinen ja sana levisi ympäri Suomen. Niinpä pakkasimme kylän rekkaan ja lähdimme kiertueelle. Olimme luoneet peruskoulun opetussuunnitelmaan perustuvan, innostavan ja toiminnallisen tavan tutustuttaa nuoret työelämään.

Pystytimme pysyvät Yrityskylät kahdeksalle paikkakunnalle. Kuudesluokkalaisten Yrityskylä-kokemukselle kaivattiin jatkoa. Laitoimme viisaat päämme yhteen ja kehitimme yhdeksäsluokkalaisille uuden digitaalisuutta ja vuorovaikutusta hyödyntävän pelin, jossa johdetaan yritystä kansainvälisillä markkinoilla.

Matkan varrella mukaamme on tarttunut mahtavia kumppaneita ja olemme yhdessä rakentaneet kokonaisen kyläyhteisön, joka koostuu yhteiskunnan erilaisista toimijoista. Tarinamme jatkuu, sillä haluamme, että ihan jokaisella suomalaisella on rohkeutta ja intoa toimia yritteliäänä yhteiskunnan jäsenenä.

Yrityskylän oppimiskokonaisuus

1

Koulutamme opettajat Yrityskylän oppimiskokonaisuuteen

2

Opettaja käy läpi oppimateriaalimme oppilaidensa kanssa koulussa

3

Luokka osallistuu toimintaan Yrityskylän oppimisympäristössä

4

Koulussa käydään läpi opittua ja vastataan palautteeseen

image

Yrityskylä Alakoulun oppimisympäristö on koululaisten oma yhteiskunta, pienoiskaupunki, jossa oppilas työskentelee omassa ammatissaan saaden palkkaa tekemästään työstä. Lisäksi oppilas toimii vastuullisena kuluttajana ja kansalaisena osana suomalaista yhteiskuntaa. Yrityskylä Alakoulussa kuudesluokkalaisten talousosaaminen paranee merkittävästi. (Kalmi 2016)

Lue lisää

 

Yrityskylä Yläkoulun peliareenalla oppilaat johtavat kilpaa yritystä kansainvälisillä markkinoilla. Oppilaiden toisiaan vastaan kilpailevissa johtoryhmissä jokaisella oppilaalla on oma vastuualueensa. Pelin aikana tiimit valmistavat ja myyvät tuotettaan asiakkaille  ja johtavat yritystä yhden vuoden ajan. Voittajatiimi on se, joka on saanut kasvatettua hyvän liiketuloksen lisäksi eniten mainettaan. Pelissä yhdistyvät digitaalisuus ja vuorovaikutus. Yrityskylä Yläkoulu kehittää tutkitusti nuorten talousosaamista. (Kalmi 2018)

Lue lisää

image

Lukuvuonna 2020-2021 tavoitamme

83 % Suomen kuudesluokkalaisista

73 % Suomen yhdeksäsluokkalaisista

Yli 200 kunnasta

12 alueella

Yli sadan yhteistyökumppanin kanssa