Tutustu

Yrityskylään

TATin Yrityskylä on maailman parhaana koulutusinnovaationa palkittu suomalainen oppimiskokonaisuus. Tarjoamme kuudes- ja yhdeksäsluokkalaisille myönteisiä kokemuksia työelämästä, taloudesta ja yhteiskunnasta. Mikä parasta, Yrityskylä perustuu opetussuunnitelmaan.

Yrityskylän oppimiskokonaisuus

1

Koulutamme opettajat Yrityskylän oppimiskokonaisuuteen

2

Opettaja käy läpi oppimateriaalimme oppilaidensa kanssa koulussa

3

Luokka osallistuu toimintaan Yrityskylän oppimisympäristössä

4

Koulussa käydään läpi opittua ja vastataan palautteeseen

image

Yrityskylä Alakoulun oppimisympäristö on koululaisten oma yhteiskunta, pienoiskaupunki, jossa oppilas työskentelee omassa ammatissaan saaden palkkaa tekemästään työstä. Lisäksi oppilas toimii vastuullisena kuluttajana ja kansalaisena osana suomalaista yhteiskuntaa. Yrityskylä Alakoulussa kuudesluokkalaisten talousosaaminen paranee merkittävästi. (Kalmi 2016)

Lue lisää

Yrityskylä Yläkoulun peliareenalla oppilaat johtavat kilpaa yritystä kansainvälisillä markkinoilla. Oppilaiden toisiaan vastaan kilpailevissa johtoryhmissä jokaisella oppilaalla on oma vastuualueensa. Pelin aikana tiimit valmistavat ja myyvät tuotettaan asiakkaille  ja johtavat yritystä yhden vuoden ajan. Voittajatiimi on se, joka on saanut kasvatettua hyvän liiketuloksen lisäksi eniten mainettaan. Pelissä yhdistyvät digitaalisuus ja vuorovaikutus. Yrityskylä Yläkoulu kehittää tutkitusti nuorten talousosaamista. (Kalmi 2018)

Lue lisää

image

Lukuvuonna 2022-2023 tavoitamme

86 % Suomen kuudesluokkalaisista

83 % Suomen yhdeksäsluokkalaisista

250 kunnasta

13 alueella

Yli sadan yhteistyökumppanin kanssa