Alakoulu

Yrityskylä Alakoulu on yhteiskunnan, talouden ja työelämän oppimiskokonaisuus. Kokonaisuuden muodostavat opekoulutus, Yrityskylä-oppitunnit sekä elämyksellinen koulupäivä pienoisyhteiskunnassamme. Yrityskylä Alakoulu tavoittaa 86 % Suomen kuudesluokkalaisista ja toimii kymmenellä eri paikkakunnalla.  

Oppimistavoitteet

Yhteiskunta: Oppilas hahmottaa yhteiskunnan keskeiset toimijat ja ymmärtää oman roolinsa sekä vastuunsa ja velvollisuutensa yhteiskunnassa.  

Talous: Oppilas ymmärtää talouden peruskäsitteitä ja hahmottaa rahan kiertokulkua. Oppilas toimii vastuullisena kuluttajana ja harjoittelee suunnittelemaan omaa rahankäyttöään. 

Työelämä: Oppilas oppii, miten työtä haetaan ja mitä taitoja työelämässä tarvitaan.  Oppilas tunnistaa omia vahvuuksiaan ja ymmärtää yhteistyön ja vastuun kantamisen merkityksen.  

Yrittäjyys: Oppilaita tuetaan heittäytymään uusiin tilanteisiin ja kannustamaan menemään oman mukavuusalueensa ulkopuolelle. Oppilaita rohkaistaan vastuunottamiseen, oma-aloitteisuuteen ja itseohjautuvuuteen. Oppilas näkee yrittäjyyden yhtenä vaihtoehtona työelämässä.

Olisin voinut käyttää tätä kokonaisuutta korvaamaan yhteiskuntaopin oppimiskokonaisuuden lähes kokonaan.

Opettajan palaute

Opekoulutus

Opekoulutuksessa opettajat perehdytetään Yrityskylän oppimistavoitteisiin ja käytäntöihin. Hsaavat valmiudet Yrityskylän oppimateriaalin läpikäymiseen omien oppilaidensa kanssa. Koulutus pitää sisällään myös vuosittain vaihtuvan teemaosuuden. Tänä lukuvuonna opettajat pääsevät sukeltamaan tulevaisuuden työelämän pariin. 

 

Helpottaa opettajan työtä suunnattoman paljon.  

Oppimateriaali

Oppimateriaali sisältää yhteensä 10 oppituntia liittyen yhteiskuntaan, talouteen ja työelämään. Oppimateriaali käydään opettajan johdolla läpi koulussa ennen Yrityskylä-päivää. Oppilaat pohtivat esimerkiksi yhteiskunnan toimintaa ja eri toimijoita, oppivat talouteen liittyvää sanastoa ja harjoittelevat budjetointia. Lisäksi oppilaat pääsevät täyttämään työhakemuksen pohtien samalla omia vahvuuksiaan. He osallistuvat työhaastatteluunjonka jälkeen oppilailla on tiedossa ammatti, jossa he tulevat Yrityskylä-päivänä työskentelemään.  

10 oppituntia

  1. Tervetuloa Yrityskylään
  2. Minä osana yhteisöä
  3. Yhteiskuntamme toiminta
  4. Tätä on talous
  5. Rahat riittämään
  6. Työelämä tutuksi
  7. Löydä oma juttusi
  8. Toimiva työyhteisö
  9. Valmiina työhön
  10. Yrityskylän jälkeen

  

Yrityskylä-kokonaisuus toimii erinomaisena linkkinä koulumaailman ja ympäröivän yhteiskunnan välillä. Esimerkiksi veron laskeminen omasta palkasta lähensi motivoivasti matematiikkaa arkielämään.

Opettajan palaute

Päivä Yrityskylässä

Oppimiskokonaisuus huipentuu Yrityskylä-päivään pienoisyhteiskunnassa, jossa on monipuolisesti eri alojen yrityksiä ja toimijoita. Oppilaat työskentelevät päivän ajan jonkin yrityksen työntekijänä ja tekevät ammatin työtehtäviä. Työtehtävät on tuotettu yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa, ja ne vastaavat oikeita työtehtäviä.  Oppilaat ansaitsevat tekemästään työstään palkkaa. Päivän aikana oppilaat pääsevät myös äänestämään, hankkimaan pankkikortin ja asioimaan muissa yrityksissä. 

Digitaalisuus

Oppilaiden tärkeimpänä työvälineenä päivän aikana on tabletti. Tabletilta ytyy jokaiselle oppilaalle oma työtehtävälista. Lisäksi jokaisella oppilaalla on oma verkkopankki, josta voi seurata omaa kulutustaan. Myös yritysten maksuliikenne ja kassapalvelut hoituvat tabletilla. 

Oppilaiden apuna ja päivän juontajina toimivat vastuuohjaajat. Lisäksi Yrityskylä tekee yhteistyötä alueiden oppilaitosten kanssa, joiden opiskelijat toimivat ohjaajina Yrityskylässä osana opintoja.

 

Haluaisin tulevaisuudessa työskennellä siinä ammatissa missä työskentelin Yrityskylässä.

Oppilaan palaute

Vaikuttavuus

Yrityskylä saa vuosittain erittäin myönteistä palautetta oppilailta, opettajilta ja ohjaajilta. Vuosittain kerättävän palautteen lisäksi Yrityskylä Alakoulu parantaa tutkitusti merkittävästi kuudesluokkalaisten talousosaamista.

Lisäksi Yrityskylä on palkittu maailman parhaana koulutusinnovaationa. (WISE Awards 2014)

TAT Nuorten tulevaisuusraportti 2021 mukaan (N= 14 939) Yrityskylään osallistuminen vaikuttaa myönteisesti myös mm. nuorten ilmastoasenteisiin, kesätöihin hakeutumiseen sekä haluun maksaa veroja.

Tutustu linkeistä tuloksiin!

Tutkimus: talousosaaminen Yrityskylässä

TAT Nuorten tulevaisuusraportti 2021: Yrityskylän vaikuttavuustulokset