Yläkoulu

Yrityskylä Yläkoulu on talouden ja työelämän peliareena, jossa yhdeksäsluokkalaiset johtavat kilpaa yrityksiä kansainvälisillä markkinoilla. Kokonaisuuden muodostavat opekoulutus, viisi Yrityskylä-oppituntia, pelitilanne peliareenallamme sekä loppureflektointi. Yrityskylä Yläkoulu tavoittaa 83 % Suomen yhdeksäsluokkalaisista ja toimii kolmellatoista eri paikkakunnalla.  

Oppimistavoitteet

Työelämä: Oppilas harjoittaa työelämätaitojaan ja hän kokee olevansa valmiimpi työelämään sekä tunnistaa ja hyödyntää omia vahvuuksiaan.  

Talous: Oppilas ymmärtää liiketoiminnan perusperiaatteet ja oppii yritysten toiminnasta kansainvälisessä toimintaympäristössä. Oppilas oivaltaa myös vastuullisuuden merkityksen liiketoiminnassa. 

Yhteiskunta: Oppilas oppii yritysten roolista yhteiskunnassa ja oivaltaa yksilön vaikutusmahdollisuuksia.  

Yrittäjyys: Oppilas saa itsevarmuutta ja uskaltaa haastaa itseään. Oppilasta kannustetaan sietämään epäonnistumisia ja jatkamaan sinnikkäästi ja rohkeasti eteenpäin. 

 

OPSin mukaista toimintaa parhaimmillaan. Useiden oppiaineiden asiat ja tavoitteet linkittyvät ja kohtaavat tässä oppimiskokonaisuudessa mielenkiintoisella tavalla.

Opettajan palaute

Opekoulutus

Opekoulutuksessa opettajat perehdytetään Yrityskylän oppimistavoitteisiin ja käytäntöihin. He saavat valmiudet Yrityskylän oppimateriaalin läpikäymiseen omien oppilaidensa kanssa. 

Koulutus pitää sisällään myös vuosittain vaihtuvan teemaosuuden. Tänä lukuvuonna opettajat pääsevät sukeltamaan tulevaisuuden työelämän pariin.   

Tämä motivoi erityisesti toiminnallisista menetelmistä hyötyviä oppilaita.

Oppimateriaali

Yrityskylä Yläkoulussa on käytössä pelillistetty sähköinen oppimateriaali. Oppimateriaali koostuu viidestä oppitunnista, jotka sopivat hyvin oppilaanohjauksen ja yhteiskuntaopin sisältöihin. Oppitunneilla oppilaat oppivat liiketoimintaan ja yritykseen liittyvää sanastoa ja harjoittelevat työelämään liittyviä taitoja. Lisäksi oppilaat tutustuvat yritykseen, jota he tulevat Yrityskylässä tiiminä johtamaan.  

 

Yrityskylä tuo kivaa vaihtelua oppimiseen, kun pääsee itse tekemään asioita, jonka tuloksen näkee helposti.

Ysiluokkalaisen palaute

Yrityskylä-pelitilanne

Oppimiskokonaisuus huipentuu pelitilanteeseen Yrityskylän peliareenalla, jossa oppilaat johtavat tiettyä yritystä kansainvälisillä markkinoilla. Oppilaiden toisiaan vastaan kilpailevissa johtoryhmissä jokaisella oppilaalla on oma vastuualueensa. Pelin aikana tiimit valmistavat ja myyvät tuotettaan asiakkaille ja johtavat yritystä neljän kvartaalin ajan. Voittajatiimi on se, joka on saanut kasvatettua hyvän liiketuloksen lisäksi eniten mainettaan. 

Opin uskomaan omiin kykyihini.

Digitaalinen peli ohjaa toimintaa

Yläkoulun peli perustuu digitaaliseen peliin, jossa pelikello määrittää pelin kulkua. Peli koostuu neljästä kvartaalista, jotka muodostavat kokonaisuudessaan kokonaisen vuoden liiketoimintaaPelissä oppilaat seuraavat tabletilta oman yrityksensä muun muassa taloudellista tilannetta ja tuotantoa. Yrityskylä Yläkoulun pelissä oppilaiden apuna ovat vastuuohjaajat, jotka toimivat myös roolissaan asiakkaina, joiden kanssa oppilaat käyvät myyntineuvotteluja.  

 

Te annatte uusia mahdollisuuksia nuorille.

Ysiluokkalaisen palaute

Vaikuttavuus

Vaasan yliopiston tutkimuksen mukaan Yrityskylä Yläkouluun osallistuneiden nuorten taloustietämys lisääntyi selkeästi enemmän kuin sellaisilla nuorilla, jotka eivät osallistuneet oppimiskokonaisuuteen.

TAT Nuorten tulevaisuusraportti 2021 mukaan (N= 14 939) Yrityskylään osallistuminen vaikuttaa myönteisesti myös mm. nuorten ilmastoasenteisiin, kesätöihin hakeutumiseen sekä haluun maksaa veroja.

Tutkimus: talousosaaminen Yrityskylä Yläkoulussa

TAT Nuorten tulevaisuusraportti 2021: Yrityskylän vaikuttavuustulokset