uutinen | 28.11.2018

Tuore tutkimus osoittaa Yrityskylä Yläkoulun vaikuttavuuden

Vaasan yliopiston toteuttaman tutkimuksen mukaan yhdeksäsluokkalaisille suunnattu pelillistetty oppimisympäristö Yrityskylä parantaa nuorten taloustietämystä selkeästi.

Suomen Akatemian rahoittamassa tutkimuksessa tutkittiin kolmen yläkoulun pelillisen ohjelman vaikutusta oppimiseen lukuvuoden 2017–2018 aikana. Tutkimuksen mukaan Taloudellinen tiedotustoimisto TATin koordinoiman Yrityskylä Yläkoulun oppimiskokonaisuuteen osallistuvien yhdeksäsluokkalaisten tietämys taloudesta lisääntyi selkeästi enemmän kuin sellaisilla nuorilla, jotka eivät osallistuneet oppimiskokonaisuuteen.

”Tutkimuksen tulokset osoittavat, että pelilliset ja toiminnalliset menetelmät toimivat hyvin talousasioiden opetuksessa. Aktivointi tekemisen kautta edesauttaa oppimista ja asioiden omaksumista”, kommentoi tutkimushanketta johtanut Vaasan yliopiston professori Panu Kalmi.

Kalmin mukaan näyttäisi siltä, että myös kiinnostus talousasioita kohtaan kasvaa pelillisessä ympäristössä.

Tutkimus on jatkoa Kalmin vuonna 2015 toteuttamalle tutkimukselle, jonka mukaan myös kuudesluokkalaisille suunnattu Yrityskylä parantaa nuorten talousosaamista merkittävästi.

Pelillistäminen tukee erinomaisesti muuta talousopetusta

Kalmin tutkimustulosten mukaan opetuksessa on tärkeää nivoa pelit yhteen muun opetuksen kanssa. Yrityskylä Yläkoulu onkin oppimiskokonaisuus, joka koostuu oppitunneilla opetettavasta oppimateriaalista sekä Yrityskylä-vierailusta eli digitaalisesta pelistä ja sen ympärille rakennetusta fyysisestä oppimisympäristöstä.

Tuoreessa tutkimuksessa havaittiin paljon myönteisiä kokemuksia pelillistämisestä sekä oppilaiden, että opettajien osalta. Pelaaminen tuo vaihtelua opetukseen, se motivoi oppilaita, syventää käsiteltävää asiaa sekä tuo käsitteitä tutuksi hauskalla tavalla. Talousopetus on laaja kokonaisuus, jossa pelaaminen on yksi hyvä lisäpalikka. TAT julkaisi marraskuun alussa yhdessä Nordean ja Pörssisäätiön kanssa kehitetyn Taloussankari-mobiilipelin, jota voi myös käyttää talousopetuksen tukena yläkouluissa.

Digitaalinen peli ja fyysinen oppimisympäristö kannustavat vuorovaikutukseen

Yrityskylä Yläkoulun peli ja sen ympärille rakennettu fyysinen oppimisympäristö ohjaavat yhdeksäsluokkalaisia jatkuvaan keskinäiseen vuorovaikutukseen. Oppilaat harjoittelevat erilaisia vuorovaikutustilanteita esimerkiksi pankin lainaneuvotteluissa ja myyntitilanteissa asiakkaiden kanssa. Lisäksi pelissä onnistuminen vaatii jatkuvaa vuoropuhelua oman tiimin kanssa. Digitaalinen peli ja aidot kohtaamiset täydentävät toisiaan erinomaisesti, mikä näkyy tutkimuksen lisäksi myös Yrityskylän vuosittain keräämissä oppilaiden ja opettajien palautteissa.