tarina uutinen | 17.12.2020

Työnantaja, näin voit auttaa nuorta löytämään oman polkunsa työelämään! 

Yrityskylän viisi vinkkiä, joilla työnantaja voi tukea nuoren kiinnittymistä työelämään.

TATin Nuorten tulevaisuusraportti 2020 -tutkimuksen  mukaan nuoret ovat erittäin kiinnostuneita työelämästä ja he toivoisivat kouluihin lisää työelämätietoutta. Lisäksi tutkimuksen mukaan nuoret kokevat koronan myötä tulevaisuuden epävarmempana kuin vanhemmat.  

Yrityskylä haastoi työnantajia tekemään konkreettisen työelämälupauksen, jolla he pyrkivät parantamaan nuorten mahdollisuuksia työelämään kiinnittymisessä. Jo yli 50 työnantajaa eri puolilta Suomea on tehnyt tulevaisuuslupauksen. Lupausten inspiroimina keräsimme yhteen konkreettisia tekoja, joiden avulla voitte tarjota nuorelle myönteisiä kokemuksia työelämästä. 

1. Ottakaa rohkeasti tettiläisiä

TET-jakso eli työelämään tutustumisjakso on 8-luokkalaisille yksi viikko, 9-luokkalaisille 1-2 viikkoa ja lukiolaisille 1 viikko (vaihtelee kouluittain). TET-jaksolla nuori tutustuu erilaisiin ammatteihin ja työelämään. TET-jakso ei ole oppimiskokemus ainoastaan nuorelle. Nuoret tuovat mukanaan repullisen tietoa, taitoja ja asennetta.  Sen lisäksi, että nuoret tarjoavat täysin uutta näkökulmaa työyhteisöön, he tuovat tärkeää tietoa nuorten toimintatavoista. TET-harjoittelijat ovat potentiaalisesti tulevaisuudessa työntekijöitäsi.  

Mikäli TET-paikkojen tarjoaminen tuntuu haastavalta korona-aikana, miettikää, voisitteko tarjota etäTETtiä. Myös etänä työskentely on osa työelämää ja erinomainen mahdollisuus opettaa itsenäisempää työskentelyä esimerkiksi yrityksen somesisältöjen parissa.  

2. Kertokaa aktiivisesti TET-mahdollisuuksista ja kesätyöpaikoista 

Mikäli päätätte ottaa tettiläisiä ja kesätyöntekijöitä, kertokaa näkyvästi siitä. Viestikää selkeästi, milloin otatte tettiläisiä tai kesätyöntekijöitä, miten paikkoihin voi hakea ja mitä juuri teidän työpaikassanne pääsee tekemään ja oppimaan. Nuoret kaipaavat käytännöllisiä esimerkkejä työtehtävien sisällöstä ja asioista, jotka voivat tuntua teille itsestäänselvyyksiltä. Hyödyntäkää nuorten omaa osaamista ja sitä, mistä he ovat itse kiinnostuneita. Niitä voivat olla esimerkiksi somekanavienne tai verkkosivujenne tutkiminen ja kommentointi. Olkaa avoimia nuorten ideoille! 

3. Lisätkää kohtaamisia nuorten kanssa  

Nuorten osallistaminen tulevaisuuden tekemiseen on tärkeää ihan jokaiselle työnantajalle. Nuoret ovat potentiaalisesti tulevia työntekijöitänne ja vähintäänkin tulevaisuuden osaajia. Jokainen nuori haluaa löytää oman juttunsa ja vahvuutensa. Kysykää nuorilta, mitä odotuksia heillä on työelämältä ja mitä he ehkä pohtivat. Viestikää selkeästi, minkälaista osaamista alallanne tulevaisuudessa tarvitaan.  

4. Perehdyttäkää nuoret huolellisesti

Kestääkö perehdytysohjelmanne päivänvalon? TET-jaksot ja kesätyöt ovat usean nuoren ensimmäinen oikea kosketus työelämään. Kannustavalla, selkeällä ja johdonmukaisella perehdytyksellä voitte vaikuttaa aidosti nuoren asenteeseen työelämää ja alaanne kohtaan. Huolellisella perehdytyksellä nuori tietää mitä häneltä odotetaan. Puhukaa työelämästä myönteisesti. Kuka haluaisi siirtyä työelämään, jos se vaikuttaa raskaalta, vaikealta tai ankealta? 

5. Tulkaa Yrityskylän kumppaniksi: tarjotkaa 6. ja 9. -luokkalaiselle työpäivä omassa yrityksessänne Yrityskylän miniyhteiskunnassa 

Talous ja nuoret TATin Yrityskylän kumppanina varmistutte siitä, että nuoret tutustuvat alaanne ja yritykseenne vastuullisella ja innostavalla tavalla. Peruskoulun kuudennella luokalla nuori pääsee työskentelemään päivän ajan käsikirjoitetussa ammatissa osana yritystänne ja suomalaista yhteiskuntaa. Yhdeksännellä luokalla nuoret hyppäävät johtoryhmänne puikkoihin ja parhaasta tuloksesta ja maineesta kansainvälisillä markkinoilla. Mikä parasta, yhdessä Yrityskylän kanssa tavoitatte kokonaisia ikäluokkia.

Mitkä kohdat teillä jo toteutuvat? Vielä on aika ottaa uusi vuosi haltuun ja tehdä tulevaisuuslupaus nuorille.  

Tue tulevaisuuden lupauksia ja tee tulevaisuuslupaus nuorille. Lue lisätiedot kampanjasta osallistu kampanjaan! 

Tästä kampanjasivulle!