blogi | 12.05.2020

Välähdyksiä tulevaisuuden työelämästä

Eikö oppilaasi tiedä, mikä hänestä tulee isona? Ei hätää, ei hänen tarvitsekaan tietää.

Oletko joskus kysynyt oppilaaltasi tai läheiseltäsi, mikä hänestä tulee isona? Tähän kysymykseen eole ehkä koskaan ollut helppo vastata, eikä varsinkaan nykyään, kun yhä useampi tulee työskentelemään useissa eri ammateissa ja useilla eri aloilla työuransa aikanaTulevaisuudentutkija Otto Tähkäpää onkin sanonut osuvasti, että tulevaisuus ei ole ennustettavissa – tulevaisuus tehdään. Lisäksi Maailman talousfoorumi on vuonna 2016 arvioinut, että 65 prosenttia nuorista työllistyy ammattiin, jota ei ole vielä olemassa. (World Economic Forum 2016). Mitä tuntemattomaan valmistautuminen ja tulevaisuuden tekeminen käytännössä tarkoittaa? Miten opettaja voi osaltaan auttaa nuoria oppimaan ja oivaltamaan sellaisia taitoja, joita monialaisessa ja vain arvioihin perustuvassa tulevaisuuden työelämässä tarvitaan? 
 

Tulevaisuus tuo mukanaan erilaisia osaamistarpeita

Vaikka tulevaisuuden ennustaminen on vaikeaa tai jopa mahdotonta, tulevaisuudessa tarvittavia taitoja ja suuntaa antavia muutoslinjoja pyritään jatkuvasti selvittämään. Tutkimustuloksia tarjoavat muun muassa Opetushallituksen Osaamisrakenne 2035 -raportti sekä Sitran Megatrendit 2020 -katsaus. Jälkimmäisen mukaan keskeisin tulevaisuuteemme vaikuttava tekijä on ekologisen jälleenrakennuksen kiireellisyys: miten vastaamme ilmastonmuutokseen, resurssien vaihtelevaan saatavuuteen ja jäteongelmaan? Samalla on keskusteltava siitä, nähdäänkö ympäristö yhä talouden resurssina vai onko parempi ympäristö sittenkin talouden tavoite. Milloin kaikkeen sulautuvasta teknologiasta on hyötyä ekologiselle jälleenrakennukselle ja milloin haittaa? Myös Yrityskylä pyrkii osaltaan vastaamaan vallalla oleviin trendeihin ja siksi päättyvän lukuvuoden aikana opekoulutuksissa käytiinkin innostavia keskusteluja kiertotaloudesta ja sen vaikutusmahdollisuuksista näihin kysymyksiin.  

Opetushallituksen Osaamisrakenne 2035 -raportissa tarkastellaan muun muassa tärkeimpiä osaamistarpeita eri toimialojen näkökulmista. Raportin mukaan osaamiset muodostavat tulevaisuudessa erilaisia jatkuvassa muutostilassa olevia osaamiskimppuja, ja yksilön osaamisperusta on paljon laajempi kokonaisuus kuin vain senhetkisessä työtehtävässä vaadittava osaaminen. Siksi laaja-alaisen osaamisen tärkeys nouseekin esiin.   

Opettajille ja muille opetusalan työntekijöille laaja-alaisen osaamisen tärkeys on toki tullut esille jo aikaisemminkin valtakunnallisissa opetussuunnitelman perusteissa. Opetussuunnitelmassa otetaan tällä hetkellä hyvin huomioon myös muita tulevaisuudentutkimuksen teemoja, kuten teknologisen osaamisen tärkeys. Opetussuunnitelma on tärkeä pedagoginen lähtökohta myös Yrityskylän oppimiskokonaisuuksissaAsiantuntijanäkemyksen mukaan opettajille pitäisi kuitenkin tarjota lisää mahdollisuuksia työelämätaitojen vahvistamiseen. Yrityskylän tavoite onkin opetussuunnitelman toteuttamisen lisäksi auttaa opettajia tässä sekä tarjota lapsille ja nuorille tasavertaiset mahdollisuudet oppia tärkeitä nykyhetken ja tulevaisuuden työelämätaitoja. 

Haluamme osaltamme varmistaa, että oppilaat pääsevät jatkossakin harjoittelemaan taitojaan pedagogisesti suunnitteluissa työpaikanomaisissa oppimisympäristöissä, johon myös Osaamisrakenne 2035 suosittaa. Oppimisympäristöissämme painotamme itseohjautuvuutta ja verkostoitumisen tärkeyttä, jotta nuoret olisivat vielä valmiimpia hyppäämän mukaan alati muuttuvaan työelämään. Samalla pidämme erityisen tärkeänä kannustaa jo peruskouluikäisiä olemaan uteliaita, peräänantamattomia, joustavia, yhdenvertaisuuteen kannustavia ja optimistisia. Näitä asenteita pidetään jo tällä hetkellä yleisesti tärkeinä oppilaiden ohjauksessa kohti työelämää. 
 

Yrityskylän opekoulutuksissa välähdyksiä tulevaisuuden työelämästä

Viime lukuvuodesta alkaen Yrityskylän opekoulutuksissa on ollut vuosittain vaihtuva teemaosuus, jonka tarkoitus on kehittää opettajien asiantuntijuutta ajankohtaisista yhteiskunnallisista ilmiöistä. Kuten aiemmin mainittiinkin, kuluneena lukuvuotena hypättiin kiertotalouden mahdollisuuksiin.  

Tulevana lukuvuotena käännämme katseen tulevaisuuteen, kun käsittelemme teemaosuudessamme tulevaisuustutkimuksen pohjalta tulevaisuuden työelämän näkymiä ja tärkeitä tulevaisuuden taitoja.  Opekoulutuksessa päästään esimerkiksi pohtimaan yhdessä tulevaisuuden ammatteja sekä keskustelemaan yhdenvertaisuuden tärkeydestä. Toivotamme kaikki Yrityskylä-oppimiskokonaisuuksissa mukana olevat opettajat lämpimästi tervetulleeksi mukaan myös ensi lukuvuoden opekoulutuksiimme, vaikka olisit opekoulutuksen juuri lähivuosina suorittanutkin! 

Heidi Hyytiä ja Päivi Pihlajamäki

Kirjoittajat toimivat Yrityskylä Varsinais-Suomessa kuudes- ja yhdeksäsluokkalaisten oppimisympäristöissä vastaten alueensa Yrityskylän pedagogiikasta ja opettajien koulutuksesta.

Ennen Yrityskylä-vuosiaan Heidi on harjoitellut heittäytymiskykyä ja vuorovaikutustaitoja muun muassa elokuvateatterin ja jääkiekkojoukkueen fanituotekaupan kassalla. Päivi taas on opetellut kahvilatyöntekijänä ja puhelinasiakaspalvelija ketteryyttä, ongelmanratkaisutaitoja ja joustavuutta Uskommekin, että jokaisesta työkokemuksesta ja uudesta opista on aina hyötyä myös uusissa työtehtävissä.