Muut kumppanimme

Suomen Partiolaiset

Sekä Yrityskylän että Suomen Partiolaisten tavoitteena on antaa lapsille ja nuorille eväitä yhteiskunnan jäsenenä toimimiseen. Suomen Partiolaisten ja Yrityskylän yhteistyö pyrkii tiivistämään vuorovaikutusta virallisen koulutusjärjestelmän, järjestöjen ja työelämän kesken tarjotakseen nuorille riittävästi tietoja ja taitoja toimia aktiivisina yhteiskunnan kansalaisina.

Yhteistyö pilotoitiin kesällä 2014 Partiolaisten Suurjuhlassa, jossa Yrityskylä tarjosi 12–15-vuotiaille tarpojille ja 18–22-vuotiaille vaeltajille ohjelmapisteitä, joissa ratkottiin yrityksiä todellisessa elämässä kohtaavia haasteita. Vaeltajat asettuivat yritysjohtajan rooliin ja tarpojat heidän konsulteikseen.

Vuonna 2016 Yrityskylä oli mukana Suomen Partiolaisten Finnjamboree suurleirillä Roihulla, jossa kohdattiin eri-ikäisiä partiolaisia leirin kumppanuuskylässä ja pelattiin jäätelökioskipeliä.

Tabletkoulu

Suomalainen digitaalinen oppimateriaalikustantamo Tabletkoulu ja Yrityskylä jakavat oppimiskäsityksen, jossa painotetaan oppijan omaa aktiivisuutta, vastuunottoa omasta oppimisesta, tärkeiden taitojen harjoittamisen merkitystä ja hyvää tekemisen meininkiä. Uusien oppimismenetelmien edelläkävijät päättivät yhdistää voimansa ja aloittivat yhteistyön vuonna 2016. Yhteistyön tavoitteeksi asetettiin Yrityskylä-oppimateriaalin päivittäminen digitaaliseen muotoon ja tehdä siitä jatkossa  entistä motivoivampi ja osallistavampi.

Tabletkoulun alustalla julkaistavaa Yrityskylän oppilaan tehtäväkirjaa ja opettajan opasta tullaan tarjoamaan lukuvuonna 2016 – 2017 kaikille oppimiskokonaisuudessa mukana oleville kouluille.

Digitalisoitumisessa ei ole kyse vain oppimateriaalien sähköistämisestä vaan laajemmin uudesta tavasta oppia ja opettaa. Tabletkoulu tukee opettajan työtä tässä murroksessa kehittämällä toimivia oppimateriaaleja ja oppimisen työkaluja pedagogisista lähtökohdista käsin. Siksi yhteistyö maailman parhaana koulutusinnovaationa palkitun Yrityskylän kanssa on meille erityisen innostavaa!

   iloitsee Tabletkoulun kustannusjohtaja Mari Soikkeli.

 

Team Action Zone

Yrityskylä ja Team Action Zone yhdessä uskovat aktiivisen toiminnan ja pelillistämisen tekevän oppimisesta ja asioiden kokemisesta mielekästä. Tamperelaisen Team Action Zonen kehittämä ActionTrack-sovellusalusta liikuttaa ja koukuttaa jo yli 50 maassa. ActionTrack on täysin uudenlainen paikkatietoja hyödyntävä palvelu, joka tuo digitaalisen kokemuksen mihin tahansa fyysiseen tilaan.

Team Action Zone tuo yhdessä Yrityskylän kanssa pelisovelluksen ensimmäistä kertaa käyttöön partioleiri Säihkeellä, jossa partiolaiset pääsevät liikkumaan, etsimään, ratkomaan ja oppimaan uutta. Kuudes- ja yhdeksäsluokkalaisille tuttu Yrityskylä tarjoaa nyt maistiaisia työelämän, talouden, yhteiskunnan ja yrittäjyyden oppimiskokonaisuudesta metsässä ja haastaa mukaan myös partiolaiset. Jatkossa tarkoitus on laajentaa yhteistyötä entisestään.