uutinen | 03.09.2019

Ylen toimitus kasvaa tänä lukuvuonna yli tuhannella kuudesluokkalaisella

Yle tarjoaa kuudesluokkalaisille mahdollisuuden pyörittää uutistoimitusta, kun Talous ja nuoret TATin Yrityskylä ja Yle aloittavat yhteistyön Tampereella, Turussa ja Vaasassa. Ensimmäisen lukuvuoden aikana Yrityskylä Pirkanmaalla, Varsinais-Suomessa ja Pohjanmaalla vierailee yhteensä noin 15 000 kuudesluokkalaista opettajineen, joista noin 1200 tulee työskentelemään päivän Ylen pienoistoimituksessa.

–Yrityskylä on vuosikymmenen aikana osoittautunut erinomaiseksi tavaksi opettaa kuudesluokkalaisille tekemisen kautta, miten yhteiskunta toimii. Median rooli yhteiskunnassa kasvaa koko ajan, joten Ylen pitää ehdottomasti olla mukana Yrityskylissä ja kuudesluokkalaisten maisemassa”, toteaa Ylen Uutis- ja ajankohtaistoiminnan vastaava päätoimittaja Jouko Jokinen.

Yrityskylän Ylellä harjoitellaan uutistoimituksen arkea

Syksyllä alkava yhteistyö tarkoittaa käytännössä sitä, että kolmeen alueelliseen Yrityskylän pienoisyhteiskuntaan rakennetaan Ylen pienoistoimitus, jossa työskentelee päivän aikana kuudesluokkalainen päätoimittaja, uutistoimittaja, verkkotoimittaja, kuvaaja ja urheiluselostaja. Oppilaat pääsevät itse ideoimaan ja toteuttamaan uutisjuttunsa alusta loppuun sekä oppimaan elämyksellisellä tavalla, millaista työ media-alalla voisi olla.

–Koko Yrityskylän väki on erittäin innoissaan alkavasta yhteistyöstä. Samalla kun oppilaat pääsevät harjoittelemaan ihan aitoja uutistoimituksen työtehtäviä, tulee tutuksi myös Ylen rooli julkisena palveluna osana suomalaista yhteiskuntaa. Lisäksi Yle tarjoaa erinomaiset puitteet laadukkaalle mediakasvatukselle, kommentoi Yrityskylän johtaja Kaisa Koistinen.

–Yrityskylä täydentää hyvin Ylen mediakasvatushanketta Uutisluokkaa. Siinä nuoret ryhtyvät toimittajiksi Ylen journalistien auttaessa uutiskummeina. Uutisluokan tavoitteena on parantaa nuorten medialukutaitoa ja se tarjoaa opettajille kattavan materiaalipaketin mediakasvatuksen oppitunneille, kertoo Uutisluokan vastaava tuottaja Marko Krapu.

Yrityskylä toimii jo kahdeksalla alueella Suomessa

Yrityskylä on suomalaiseen opetussuunnitelmaan perustuva kokonaisuus, joka koostuu opekoulutuksesta, oppitunneista koulussa sekä vierailusta Yrityskylän oppimisympäristöön. Yrityskylä Alakoulu on koululaisten oma yhteiskunta, pienoiskaupunki, jossa oppilas työskentelee omassa ammatissaan ja saa palkkaa tekemästään työstä. Lisäksi oppilas toimii kuluttajana ja kansalaisena osana suomalaista yhteiskuntaa.

Yrityskylä toimii kahdeksalla alueella Suomessa tavoittaen jo 75 prosenttia kuudesluokkalaisista ja lähes 45 prosenttia yhdeksäsluokkalaisista. TAT toteutti ensimmäisen Yrityskylä-pilotin vuonna 2010 Helsingissä.

Lisätiedot:

Tiina Solas, kumppanuuspäällikkö Yrityskylä, Talous ja nuoret TAT, 050 432 1256, tiina.solas@tat.fi

Marko Krapu, vastaava tuottaja, Uutis- ja ajankohtaistoiminta Yle, 040 869 1176, marko.krapu@yle.fi