tarina | 17.12.2018

Yrityskylä Espoon EMMAssa järjestetään päivittäin uusi taidenäyttely

Yrityskylä on koululaisten oma yhteiskunta, oppimisympäristö, jossa harjoitellaan talous- ja työelämätaitoja. Pienoisyhteiskuntaan kuuluu monia toimijoita, kuten kaupungintalo, kauppa, mediatalo, oppilaitos, energialaitos sekä museo. Kuudesluokkalaiset toimivat yksityisten ja julkisten palveluiden työntekijöinä päivän ajan. Oppilaiden tukena on pedagoginen materiaali, joka toimii päivän toiminnan kehyksenä, mutta oppilaat pääsevät itse johtamaan ja päättämään toiminnasta.

Yrityskylä Alakoulu Espoon museona toimii EMMA. Kun kuudesluokkalaiset johtavat pienois-EMMAa, he pääsevät harjoittelemaan laaja-alaista projektioppimista käytännön tasolla; museon toiminnan suunnittelua, toteutusta ja arviointia. Samalla oppilaat huomaavat, että työelämässä tarvitaan erilaisia tietoja ja taitoja, aina matematiikasta vuorovaikutustaitoihin.

Päivä alkaa EMMAssa näyttelyn suunnittelulla. Museonjohtajana ja museoassistenttina toimivat oppilaat tutustuvat museon kokoelman teoksiin ja inspiroituvat niistä valitsemaan päivän näyttelyyn teeman. Tämän jälkeen oppilaat pystyttävät näyttelyn. Tässä vaiheessa on tärkeä käsitellä teoksia varoen ja pohtia missä järjestyksessä teokset laitetaan esille. Teoksista syntyy näyttelykokonaisuus.

Kun näyttely on pystytetty, oppilaat järjestävät avajaiset. Näyttelyn avajaisia varten oppilaat tekevät kutsut, jotka toimitetaan kutsuvieraille. Työntekijät suunnittelevat avajaispuheen ja tilaavat tarjoilut kahvilasta näyttelyyn. Museossa järjestetään päivän aikana lisäksi opastettuja kierroksia ja virkistyshetkiä oppilaiden johdolla. EMMA lainaa myös taidetta muiden yritysten käyttöön ja yrityskyläläisiä kehotetaan osallistumaan digitaaliseen yhteisötaideteokseen.

Kun päivä päättyy, näyttely puretaan. EMMAssa työskennelleet oppilaat reflektoivat ja arvioivat tiimikokouksessa, miten päivä on mennyt; montako vierailijaa museossa kävi, mikä on museon taloudellinen tilanne ja mitä tänään opittiin. Päivän mittainen projekti on paketissa ja onnistumisen kokemuksia on jäänyt taskuun tusina!

EMMA ja Yrityskylä Espoo ovat tehneet yhteistyötä jo vuodesta 2015. Saastamoisen Säätiö tukee Yrityskylän toimintaa koko Suomessa.