Yrityskylä niitti maailmanmainetta WISE Summitissa Dohassa

Suomalainen yrittäjyyskasvatus ja Taloudellisen tiedotustoimiston TATin kehittämä koulutusinnovaatio Yrityskylä paistattelivat kansainvälisen huomion kohteena Qatarin Dohassa alkuviikosta pidetyssä WISE Summitissa. Toiminnanjohtaja Tomi Alakoski otti vastaan Yrityskylälle maailman parhaana koulutusinnovaationa annetun 20 000 dollarin WISE Awards -palkinnon.

 

Suomalainen tapa opettaa nuorille yrittäjyyttä, työelämätaitoja ja yhteiskunnan toimintaa herätti runsaasti kiinnostusta huippuseminaarissa, joka kokoaa vuosittain satoja koulutusalan päättäjiä ja vaikuttajia eri puolilta maailmaa. Muun muassa opetus- ja viestintäministeri Krista Kiuru osallistui WISE Summitiin.

– Yrityskylä on loistava esimerkki siitä, että myös meidän koulutusjärjestelmämme voi uudistua innovatiivisesti perusasioista tinkimättä, Krista Kiuru kommentoi.

Kansainvälistä kiinnostusta Yrityskylää ja suomalaista yrittäjyyskasvatusta kohtaan osoitettiin ainakin Ranskasta, Pakistanista, Hong Kongista ja isäntämaasta Qatarista. Suomi nostettiin tapahtuman useissa puheenvuoroissa koulutuksen mallimaaksi.

– Yhä useammissa maissa laadukas koulutus ymmärretään keskeiseksi osaksi kestävää talouskasvua ja hyvinvointia. On havahduttu huomaamaan, miten tärkeää on, että koulutusjärjestelmä tukee yritteliäisyyttä ja vastaa työelämän tarpeisiin, Tomi Alakoski sanoo.

Yrityskylän kaltaiselle toimintamallille on tarvetta kaikkialla maailmassa. Sillä voidaan ehkäistä muun muassa nuorten syrjäytymistä ja työttömyyttä. Niistä koetaan suurta huolta kaikilla mantereilla.

Kansainvälinen media noteerasi Yrityskylän näyttävästi. International New York Times kirjoitti, miten innovatiivisuus tulee esiin sekä Yrityskylän kokonaiskonseptissa että tavassa opettaa luovaa ongelmanratkaisua Yrityskylässä vieraileville oppilaille. The Independentin mukaan Yrityskylä varustaa nuoret taidoilla, joita tulevaisuudessa menestyminen välttämättä edellyttää.

– Kansainvälisesti arvioituna Suomessa on ainutlaatuiset mahdollisuudet yrittäjyyden ja innovaatioiden edistämiseen. Esimerkiksi Yrityskylä-konseptin nopea leviäminen, laaja alueellinen yhteistyö ja eri toimijoista koostuva verkosto kertovat suomalaisten kyvystä viedä innovaatiota käytäntöön. Yhteiskuntamme rakentuu yrittäjämäiselle asenteelle, Tomi Alakoski uskoo.

Palkintosumma erityisoppilaiden hyväksi

Palkintosumman, noin 16 000 euroa, Yrityskylä käyttää erityisoppilaiden hyväksi. Ennen varsinaista Yrityskylä-päivää oppilaat käyvät läpi oman opettajan johdolla kymmenen oppitunnin kokonaisuuden, jossa perehdytään muun muassa talouden kiertokulkuun, verotukseen, yritystoiminnan ja julkisen palvelun eroihin, työn hakemiseen ja työnteosta maksettavaan palkkaan.

Oppimateriaali pohjautuu peruskoulun opetussuunnitelmaan, mutta oppimisvaikeuksien kanssa kamppaileville se on nykyisellään liian haasteellinen.

– Muokkaamme materiaalin ymmärrettävämmäksi ja uudistamme ulkoasun. Tavoitteena on, että jokainen Yrityskylässä vieraileva kuudesluokkalainen saisi oppimiskokemuksestaan kaiken ilon irti!

Lue lisää WISE-järjestöstä