blogi | 25.03.2019

Yrityskylä on työelämän treenipaikka myös toisen ja korkea-asteen opiskelijoille

Aamut kuudesluokkalaisten oppimisympäristössä Yrityskylä Varsinais-Suomessa ovat päivittäin täynnä energiaa jo ennen kuudesluokkalaistenkin tuloa. Päivittäin noin kymmenen opiskelijaa alueen oppilaitoksista saapuu Yrityskylään kartuttamaan työkokemustaan ja ohjaamaan kuudesluokkalaisia oppilaita Yrityskylän oppimisympäristöön.  Jokainen ohjaaja on jo ennen Yrityskylä-päivää suorittanut Yrityskylän ohjaajakoulutuksen, jossa hän on saanut tarvittavan tiedon Yrityskylä-päivässä ohjaajana toimimisesta. Kun kuudesluokkalaiset oppilaat saapuvat innoissaan Yrityskylään, ohjaajat ovat heitä vastassa ja auttavat oppilaita heidän työtehtävissään koko päivän ajan. Oppilas voi pyytää ohjaajan apua esimerkiksi yrityksen laskujen maksamisessa tai oppilas voi pyytää ohjaajaa kaveriksi johonkin oppilasta jännittävään tapaamiseen. Yrityskylän tarkoitus onkin tarjota sekä kuudesluokkalaisille että heitä ohjaaville opiskelijoille positiivisia kokemuksia työelämästä.

Ensimmäinen työkokemus tai uutta suuntaa opintoihin

Joillekin opiskelijoille Yrityskylässä ohjaaminen voi olla ensimmäinen oikea työpaikka, jossa he työskentelevät. Tällöin tavoitteena on, että opiskelija oppii Yrityskylässä ohjatessaan työelämän perusperiaatteita kuten oma-aloitteisuutta ja esimerkillistä käyttäytymistä. Kaikki lähtee siitä, että työpaikalle tullaan ajoissa ja päivän ajan keskitytään juuri kuudesluokkalaisten ohjaamiseen. Osalle opiskelijoista Yrityskylässä ohjaaminen tuo lisäkokemusta muiden työkokemusten lomaan ja voi antaa opiskelijalle jopa uutta suuntaa opiskeluihin. Kaikki Yrityskylässä ohjanneet eivät tulevaisuudessa tule työskentelemään yrittäjyyskasvatukseen tai lapsiin ja nuoriin liittyvissä tehtävissä. Lähes poikkeuksetta kaikki opiskelijat ovat kokeneet saavansa jotain hyötyä työkokemuksesta Yrityskylässä. Joillekin opiskelijoille kokemus voi olla vahvistus siitä, että lasten ja nuorten kanssa työskentely ei ole se, mitä tulevaisuudessa haluaa tehdä. Osalle taas ohjauskokemus vahvistaa halua toimia kyseisellä alalla tai vaikka työympäristössä, jossa esimerkiksi yritysyhteistyö on laajasti esillä.  Osa opiskelijoista on palautteissaan kertonut myös, että ovat oppineet ihan konkreettista uutta tietoa työelämästä, taloudesta tai yhteiskunnasta.

Koin ohjaamisen hyödylliseksi, sillä en ole toiminut taas pitkään aikaan alakoululaisten kanssa. Pieni tyhjiö heidän kykyjen ja tarpeiden kohdalla sai täydennystä. Yrityskylässä oppi uutta myös yrityksistä ja niiden tehtävistä. Vastuuohjaajien esimerkki antoi vinkkejä omaan toimintaan ryhmien hallinnassa, motivoinnissa ja kohtaamisessa.

Yrityskylässä tavoitteenamme on tarjota näitä oppimisen kokemuksia, mutta myös yksinkertaisesti kerryttää eri alojen opiskelijoiden työkokemusta. Tulevaisuuden työelämässä uudenoppimisen taito ja erilaiset työkokemukset ja koulutus ovat avainroolissa. On mahtavaa, miten vuosi vuodelta voimme tarjota lisää työkokemusta tulevaisuuden tekijöille ja oppia myös itse lisää. Opiskelijoiden kehitysehdotusten myötä saamme kehitettyä oppimiskokonaisuuttamme vuosi vuodelta paremmaksi.

Ohjaamiskokemus oli hyödyllinen, koska sain siitä hyvää kokemusta itselleni tulevaisuutta varten.

Monipuolisen työkokemuksen kerryttäminen tärkeää alasta riippumatta

Lukuvuonna 2017–2018 Yrityskylä Varsinais-Suomessa toimi ohjaajana jopa lähes 600 alueen opiskelijaa. Opiskelijat ohjasivat Yrityskylässä aina yhdestä kolmeen päivään. Työkokemuksen lisäksi opiskelijat saivat oppilaitoksensa mukaan kurssisuorituksen, kuten esimerkiksi yhteiskunta- ja työelämäosaamisen opintoihin tai vaikka kasvun ja osallisuuden edistämistä vahvistaviin opintoihin. Osalle Yrityskylässä ohjaaminen perustuu kuitenkin vapaaehtoisuuteen, jolloin he ilmoittautuvat mukaan vain siksi, että saavat lisää työkokemusta. Vapaaehtoistyömyönteisyys on yleistynyt viimeisten vuosien aikana ja kertoo siitä, että nuoret tietävät monipuolisen työkokemuksen olevan valtti työnhaussa. Yrityskylä Varsinais-Suomen yhteistyökumppanioppilaitoksista tulevat ohjaajat ovat suurimmaksi osaksi alueen ammatillisten oppilaitosten opiskelijoita, kuten tulevia merkonomeja ja lähihoitajia ja alueen lukiolaisia. Suuren joukon ohjaajista muodostaa myös tulevien yhteisöpedagogien, sosionomien ja aineenopettajien ryhmä. Opiskelijoita tulee myös muilta aloilta. Esimerkiksi tulevat luokanopettajat osallistuvat vuosittain Yrityskylän vetämälle yrittäjyyskasvatuksen luennolle ja voivat tämän jälkeen olla yhteydessä esimerkiksi tutkimusten, vapaavalinnaisten harjoittelujen tai muiden opintojensa osalta Yrityskylään.

Yrityskylässä ohjaajat auttavat ja pitävät huolta

 

Yllä oleva lainaus on se mihin Yrityskylässäkin tähtäämme – yhteistyön avulla luomaan turvallisen oppimisympäristön sekä lapsille että heitä ohjaaville nuorille ja aikuisille.

Päivi Pihlajamäki

Aluekoordinaattori,  Yrityskylä Varsinais-Suomi

Päivi on luokanopettajan ja matematiikan opettajan silmin maailmaa tutkaileva käsityöhullu, joka inspiroituu nuorten innokkuudesta työelämää kohtaan ja innostuu yhteistyön voimasta.