uutinen | 28.10.2019

Yrityskylä Yläkoulun elämyksellinen peliareena vietiin uudelle tasolle  

Yrityskylä Yläkoulun oppimisympäristöjen kehityksen tuloksia voi ihailla nyt Espoossa ja Tampereella.

 Yrityskylä Yläkoulun uudesta peliareenasta on kehitetty entistä enemmän kohderyhmään vetoava, elämyksellinen ja pelillistetty oppimisympäristö. Fyysisten puitteiden kehityksessä on painotettu erityisesti turvallisuutta, pitkäikäisyyttä, esteettömyyttä, edelläkävijyyttä, elämyksellisyyttä sekä jatkokehitettävyyttä. Mukana kehitysprojektissa on hyödynnetty myös Yrityskylän ulkopuolisia, pelillistämisen asiantuntijoita.

- Opettajat ja oppilaat ovat olleet todella vaikuttuneita uudesta oppimisympäristöstä. Upea valaistus ja uusi teknologia vain vahvistavat Yrityskylä-elämystä!, Yrityskylä Yläkoulu Espoon aluekoordinaattori Hanna Pääkkö iloitsee.

Pelilliset elementit tarjoavat oppijan aisteille monipuolisia kokemuksia

- Uusi peliareena tarjoaa entistä monipuolisemmat työtavat, joilla mahdollistetaan paremmin jokaisen erilaisen oppijan onnistuminen pelissä omassa roolissaan. Peliareena tuo myös talous- ja työelämätaitojen oppimisen pois normaalista muotista. Oppiminen on entistä motivoivampaa, elämyksellisempää ja käytännönläheisempää, kuvailee Yrityskylän kehityspäällikkö Antti Ruohomäki

Uusi peliareena koostuu viidestä elementistä: johtoryhmien työpisteistä, keskusnäytöstä, asiakasmaista, pankista ja digipisteestä. Peliareenalla yhdeksäsluokkalaisista muodostetut tiimit eli yrityksen johtoryhmät kilpailevat kansainvälisillä markkinoilla. Työpisteistään käsin tiimit johtavat yritystään tableteilla käytettävän digitaalisen pelijärjestelmän sekä komentokeskuksena toimivan kosketusnäytön avulla. Oppilaat kokoontuvat pelin aikana keskusnäytön luokse, jossa pelin taustalla oleva tarina etenee käsikirjoituksen mukaan. Keskusnäytöltä tarkastellaan myös pelin tulostaulua, jossa näkyvät tiimien keräämät mainepisteet ja liiketulos. Asiakasmaiden pisteissä yhdeksäsluokkalaiset käyvät yrityksensä nimissä myyntineuvotteluita kansainvälisten asiakkaiden kanssa. Pankissa yhdeksäsluokkalaiset saavat yritysneuvojalta apua liiketalouden käsitteisiin, liiketoiminnan pyörittämiseen sekä yrityslainan hakemiseen. Digipisteessä tiimit suorittavat pelin käsikirjotukseen kuuluvia mainehaasteita esimerkiksi kiertotalouteen liittyen.

Kehitys jatkuu ensimmäisten pilottien perusteella

Peliareenan fyysisten puitteiden kehityksen rinnalla on kehitetty myös Yrityskylä Yläkoulun pedagogisia materiaaleja, jotta pääasialliset motivaation lähteet oppilaalle olisivat edelleenkin mielenkiintoiset ja hänen itsensä kannalta tärkeät talous- ja työelämätaidot.

Peliareenojen kehitys jatkuu pilotoinnin aikana ja sen jälkeen. Uudet peliareenat tullaan rakentamaan kaikkiin Yrityskyliin tulevien vuosien aikana. Aikataulut tarkentuvat kevään 2020 aikana.

Yrityskylä Yläkoulua pilotoitiin ensimmäisen kerran vuonna 2015. Panu Kalmin (2018) mukaan Yrityskylä Yläkoulu parantaa nuorten taloustietämystä selkeästi.