Yrityskylää hyödynnetään ensi kertaa aikuisten maahanmuuttajien kouluttamiseen

Maahanmuuttajataustaiset aikuisopiskelijat tutustuvat suomalaiseen työelämään ja yrittäjyyteen Yrityskylä Varsinais-Suomessa. Päivä on osa Turun ammattikorkeakoulun, Turun yliopiston Brahea-keskuksen ja Varsinais-Suomen Yrittäjien Vertaista vailla -hanketta, jonka kohderyhmänä ovat kotoutuvat maahanmuuttajat.

Vertaista vailla -hankkeen osallistujilla on tilaisuus tutustua alueelliseen elinkeinoelämään Yrityskylä-päivässä maanantaina 15.5.2017. Päivään osallistuu aikuisopiskelijoita myös alueen muista oppilaitoksista.

 Toivon Yrityskylä-päivän lisäävän osallistujien tietämystä ja ymmärrystä alueen toimijoista. Uskon myös, että motivoituneet ja koulutetut osallistujat oppivat päivän aikana omista vahvuuksistaan ja mahdollisuuksistaan työelämässä ja yrittäjinä, sanoo hankekoordinaattori Hanna Tarvainen Varsinais-Suomen Yrittäjistä.

Oppimisympäristö taipuu aikuisillekin

Osallistujat harjoittelevat päivän aikana mm.  yritystoiminnan käynnistämistä, asiakaspalvelua ja päivittäisiä työtehtäviä normaalisti peruskoulun kuudesluokkalaisille suunnatussa toiminnallisessa oppimisympäristössä.

 On mielenkiintoista nähdä, miten kuudesluokkalaisille suunnattu Yrityskylä-oppimiskokonaisuus sujuu aikuisten kanssa. Mukana on myös kymmenkunta ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavassa koulutuksessa olevaa nuorta, mutta suurella osalla osallistujista on jo kokemusta työelämästä. Heille päivä tarjoaa toivottavasti vähintään kielikylvyn ja tilaisuuden nähdä yhdenlaisen tavan opettaa lapsille työelämä-, talous ja kansalaistaitoja, kommentoi Yrityskylä Varsinais-Suomen aluepäällikkö Pauliina Forsman.

Vertaista vailla -hankkeen tavoitteena on tukea yrittäjyyttä, nopeuttaa työhön tai ammattiin johtavaan koulutukseen pääsyä ja vahvistaa kohderyhmän yhdenvertaisuutta. Hankkeen kohderyhmänä ovat työttömät maahanmuuttajat, jotka tarvitsevat tukea koulutuksen jälkeiseen nivelvaiheeseen.

 

Median edustajat ovat tervetulleita.

Aika: 15.5.2017 klo 12-14

Paikka: Yrityskylä Varsinais-Suomi, Tykistökatu 4, 20520 Turku

Saapumisohje: Kupittaan ElectroCity-rakennuksen 1. krs

 

Lisätiedot:

Yrityskylä Varsinais-Suomen aluepäällikkö Pauliina Forsman, puh. 040 730 9924

Varsinais-Suomen Yrittäjien hankekoordinaattori Hanna Tarvainen, puh. 040 751 1166