uutinen | 24.05.2019

Yrityskylän opekoulutus uudistuu

Yrityskylän opekoulutus tarjoaa jatkossa entistä enemmän eväitä kokonaisuuden toteuttamiseen ja ajankohtaisiin ilmiöihin.

Yrityskylän oppimiskokonaisuuksia kehitetään joka vuosi oppilaiden ja opettajien antaman palautteen sekä Yrityskylän henkilökunnan voimalla. Kehityksemme pohjalta otamme lukuvuonna 2019–2020 ensimmäistä kertaa käyttöön Yrityskylän uudistuneet opekoulutukset sekä Yrityskylä Alakouluun että Yrityskylä Yläkouluun. Opekoulutuksissa tutustutaan yrittäjyyskasvatuksen toteuttamiseen käytännössä, Yrityskylä-oppimiskokonaisuuden rakenteeseen ja sen toteutukseen sekä kehitetään omaa opettaja-asiantuntijuutta tutustuen ajankohtaiseen teemaan, kiertotalouteen. Ajankohtainen teema on vuosittain vaihtuva, joten seuraavana lukuvuonna opitaan taas jotain uutta!

Tavoitteenamme on tarjota kuudes- ja yhdeksäsluokkien opettajille vuosittainen innostava ja asiantunteva koulutus, joka antaa työkalut Yrityskylä-oppimiskokonaisuuden toteuttamiseen, mutta antaa lisäksi mahdollisuuden verkostoitua ja tutustua sellaisiin ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin ilmiöihin, jotka ovat tulevaisuudessa arkipäivää tämän päivän koululaisille. Lukuvuonna 2019–2020 tutustumme tarkemmin kiertotalouteen ja pohdimme, miten sen tarjoamia ajatustapoja voi toteuttaa käytännössä oppilaiden kanssa tässä ja nyt.

Koulutuksiin enemmän toiminnallisuutta

Pyrimme korostamaan koulutuksissamme aikaisempaa enemmän toiminnallisuutta ja autenttisuutta.  Haluamme, että myös opettajat pääsevät kokemaan, miten Yrityskylässä opitaan toiminnallisin menetelmin - itsenäisesti ja ryhmissä tekemällä. Autenttisessa oppimisympäristössä opitut asiat nivoutuvat huomaamatta osaksi omia toimintamalleja. Opekoulutuksessa tutustutaan Yrityskylä-oppituntien keskeisiin sisältöihin ja siihen, mitä kouluissa tulisi tehdä ennen Yrityskylä-vierailua. Opekoulutuksessa opettaja saa myös vinkkejä oppituntien pitämiseen. Koulutuksen aikana tutustutaan tietysti myös Yrityskylä-oppimisympäristöön eli siihen, mitä oppimisympäristössä tapahtuu ja miten oppilaiden tulee valmistautua päivään.

Toimintamme kehittämisen kulmakiviä on opettajilta ja oppilailta saatu palaute. Meitä motivoi eniten se, että toimintamme innostaa ja informoi niin opettajia kuin oppilaita parhaalla mahdollisella tavalla - myös opekoulutuksissa. Nykäisethän meitä siis jatkossakin hihasta, jos jokin asia vaatii hiomista!

Mikäli et vielä ole ilmoittautunut Yrityskylän opekoulutukseen, suosittelemme sitä lämpimästi.  Opekoulutuksessa pääset kaiken huipuksi jakamaan ajatuksia alueen muiden opettajien kanssa innostavassa ympäristössä. Yhdessä opimme enemmän.

Odotellessasi upouutta koulutusta, käyhän katsomassa mitä kaikkea kunkoululoppuu.fi -sivusto tarjoaa työsi tueksi työelämä- ja taloustaitojen opetuksessa. 

Maija Silvo & Päivi Pihlajamäki

Yrityskylä Espoon ja Yrityskylä Varsinais-Suomen aluekoordinaattorit, jotka ovat innoissaan kehittämässä Yrityskylälle vielä paremmin opettajia palvelevia kokonaisuuksia, jotta opettajat saisivat oppia samalla innolla uutta kuin heidän oppilaansa Yrityskylässä vieraillessaan.