blogi uutinen | 04.03.2021

Yrityskylän pelillisyys ja tarinallisuus vietiin poikkeustilanteessa koululuokkaan

Talous ja nuoret TATin Yrityskylän kokonaisuus huipentuu vierailuun elämyksellisessä ja pelillisessä ympäristössä. Alakoululaiset pyörittävät päivän pienoisyhteiskuntaa ja yläkoululaiset ottavat haltuun kansainvälisen kaupan peliareenan. Koronavirus laittoi meidät miettimään, miten tämän kaiken voi toteuttaa perinteisessä luokkatilassa niin, että pelillisyys ja elämyksellisyys säilyy. Miten veisimme saman riemun ja samat onnistumisen tuuletukset luokkatilaan? 

Kun lähdimme penkomaan Yrityskylän pelillisyyttä tarkemmin, löysimme toimivan tavan luovia poikkeustilanteessakin!

Mitä on pelillistäminen?

Pelillisyydellä tai pelillistämisellä tarkoitetaan peleistä tuttujen piirteiden eli pelielementtien tuomista pelien ulkopuoliseen toimintaan tai ympäristöön. Pelielementtejä ovat esimerkiksi tarina, tavoitteet, roolihahmo, kerääminen, tasot, kilpaileminen sekä erilaiset pisteet, palkkiot ja saavutukset. Pelillisyyden tavoitteena on tehdä toiminnasta tai ympäristöstä elämyksellisempi ja mielenkiintoisempi ja sitä kautta motivoida ja sitouttaa. 

Yrityskylä on alusta loppuun pelillistetty paketti, eli se perustuu täysin yllä mainittujen elementtien yhdistelyyn. Näin Yrityskylässä on helppo motivoitua ja innostua itseä kiinnostavien asioiden ja pelielementtien kautta.  

Yrityskylässä pelillisyys toteutuu kaikille yhteisessä tarinassa

Normaalissa tilanteessa Yrityskylän pienoiskaupunki ja digitaalinen pelijärjestelmä toimivat yhdessä pelielementtien alustanaKun vastaavaa lähdettiin suunnittelemaan koululuokassa toteutettavaksi, tavoitteena oli samojen elementtien siirtäminen toisenlaiseen ympäristöön. 

Lopputuloksena syntyi Yrityskylä-päivä koulussa, jossa luokkatilan tarjoamaa ympäristöä laajennetaan digitaalisen alustan avulla ja luokassa tapahtuvaa toimintaa muutetaan yrityskylämäiseksi. Käytännössä oppilas oppii siis koulussa talouden, työelämän ja yrittäjyyden sisältöjä samalla logiikalla, mutta toisenlaisessa fyysisessä ympäristössä - tässä tapauksessa koululuokassa.  

Pelillisyyteen liittyvä kritiikki kohdistuu usein pelkkiin ulkoisiin motivaation lähteisiin, kuten palkkioihin ja kilpailuun. Ne ovat myös yleisesti käytettyjä niiden helppouden takia.  Yrityskylässä pelillisyyttä on rakennettu tavalla, jossa oppilaiden motivaatio lähtee omasta toiminnasta ja uuden oppimisesta. Yrityskylän pelillisyys tekee oppilaiden oppimisesta ja kokemuksesta elämyksellisempää ja syvällisempää. Oppilas pääsee toimimaan omassa ammatissaan muiden kanssa yhteistyötä tehden. Tämä tapahtuu kaikille yrityskyläläisille yhteisessä tarinassa. 

Mielekkäät työtehtävät ja palkan saaminen motivoivat myös koululuokassa 

Palautteet koulussa toteutetusta Yrityskylä-päivästä ovat olleet erittäin positiivisia. Oppilaat ovat motivoituneet edelleen samoista asioista, joiden toteuttaminen koulussa on ollut mahdollista Yrityskylän pelillisyyden siirtämisellä kouluun. Oppilaat ovat siis myös koulussa innostuneet oppimaan tuttuun tapaan mielekkäiden työtehtävien, palkan saamisen, hyvän ryhmähengen ja muiden kanssa tehtävän yhteistyön kautta. 

Tällä hetkellä Yrityskylä-päiviä toteutetaan alueellisesti vaihdellen joko oppimisympäristössä tai vaihtoehtoisesti koulussa. Yrityskylän oppimisympäristössä on käytössä korotetut hygieniatoimet. 

Antti Ruohomäki, Yrityskylän kehityspäällikkö
Talous ja nuoret TAT 

 

Lue lisää Yrityskylä Yläkoulun pelillisyydestä tästä.