uutinen | 12.08.2020

Yrityskylän toiminta korona-aikana

Päivittyvä tiedote. Päivitetty 26.2.

Tavoitteenamme on tarjota kuudes- ja yhdeksäsluokkalaisille mahdollisimman laadukas Yrityskylä-kokemus lukuvuoden 2020–2021 aikana, niin hyvin ja turvallisesti kuin se on mahdollista. Järjestämme toimintaamme THL:n, OKM:n ja OPH:n antamat suositukset huomioiden.

Yrityskylä Yläkoulu

Suomen hallituksen 25.2. toteama sulkutila 8.3.–26.3. vaikuttaa Yrityskylä Yläkoulujen toimintaan koronan leviämis- ja kiihtymisalueilla. 

Olemme yhteydessä jokaiseen opettajaan, joka olisi luokkansa kanssa tulossa tänä aikana pelipäivään, ja pyrimme siirtämään päivän sulun jälkeiseen aikaan. 

Pyrimme tarjoamaan korvaavan Yrityskylä-päivän niin monelle yhdeksäsluokkalaiselle kuin mahdollista. 

Yrityskylä Alakoulu

Yrityskylä Alakoulun Yrityskylä-päivät pyritään järjestämään normaalisti tehostetuin hygieniatoimenpitein. Kunnat tekevät päätöksen siitä, osallistuvatko kuudesluokkalaiset Yrityskylä-päivään oppimisympäristössä vai ottavatko he käyttöön korvaavan Yrityskylä-päivä koulussa -paketin.

Yrityskylän pedagogiset asiantuntijat ovat valmistelleet koulussa opettajan johdolla toteutettavan Yrityskylä-päivän, joka on mahdollisuus ottaa käyttöön tilanteen niin vaatiessa kuntien päätöksen mukaisesti.

Yrityskylä-päivissä noudatetaan tarkkoja hygieniaohjeistuksia, jotka lähetetään opettajille ennen vierailua.

Opekoulutukset

Järjestämme kaikki opekoulutukset toistaiseksi etäyhteydellä. Tästä lähetämme tarkemmat ohjeistukset Yrityskylään ilmoittautuneille opettajille.  Opettajilla sekä oppilailla on normaaliin tapaan käytössään oppimateriaali Yrityskylä-oppituntien pitämiseen koulussa.

Seuraamme tarkasti viranomaisten ohjeita ja tiedotamme tarvittaessa muutoksista.

Ole rohkeasti yhteydessä oman alueesi aluekoordinaattoriin, mikäli sinulla on kysyttävää toimintaamme liittyen.