uutinen | 13.05.2020

Yrityskylässä opitaan tekemään yhteistyötä

Yrityskylän lukuvuoden 2019–2020 palautekooste on julkaistu

Lukuvuonna 2019–2020 Yrityskylän kyselyyn vastasi yhteensä 12 913 kuudesluokkalaista, 6 225 yhdeksäsluokkalaista, 672 opettajaa ja 142 ohjaajaa ympäri Suomen. Lataa Yrityskylä Alakoulun palautekooste tästä ja Yrityskylä Yläkoulun kooste tästä.

Tänä lukuvuonna Yrityskylä on tavoittanut noin 44 900 kuudesluokkalaista ja 32 100 yhdeksäsluokkalaista, joista Yrityskylä-päivän ehtivät kokemaan lähes 50 000 oppilasta. Koronaviruksen aiheuttamien Yrityskylä-päivien peruutusten vuoksi opettajat saivat käyttöönsä etäoppimateriaalin, jonka avulla  Yrityskylän oppimiskokonaisuuden pystyy toteuttamaan etäopetuksessa. Yrityskylän valtakunnalliseen palautekyselyyn ovat vastanneet sellaiset oppilaat ja opettajat, jotka ovat myös vierailleet Yrityskylän fyysisessä oppimisympäristössä.

Yrityskylässä sosiaalisten taitojen merkitys korostuu

Yrityskylän oppimisympäristöissä vuorovaikutuksella on suuri merkitys. Onnistumiset koostuvat yhteistyöstä ja myös toisten auttamisesta. Jopa 92 prosenttia Yrityskylä Alakouluun osallistuneista kuudesluokkalaisista kertoi oppineensa yhteistyötaitoja Yrityskylässä. Yrityskylä Yläkoulussa taas kolme neljästä vastaajasta kertoi oppineensa kantamaan ja jakamaan vastuuta omassa tiimissään. Myös opettajat näkevät Yrityskylän vuorovaikutustaitojen harjoittelukenttänä. Lähes jokainen Yrityskylä Alakoulun kyselyyn vastanneista opettajista oli sitä mieltä, että Yrityskylässä opitaan vuorovaikutustaitoja. Myös yhdeksäsluokkalaisten opettajat ja opinto-ohjaajat kertovat, että yksi tärkeimmistä Yrityskylä Yläkoulussa opittavista taidoista on tiimissä toimiminen ja neuvottelutaidot.

 Opin, että kaverin auttaminen auttaa hyvään lopputulokseen.

Sekä kuudes- että yhdeksäsluokkalaisten vastauksissa korostuivat oma-aloitteisuuden ja vastuunoton oppiminen, joista syntyvät onnistumisen kokemukset Yrityskylässä. Yrityskylässä opitaankin itse tekemällä ja kokeilemalla. Ei haittaa, vaikka jokin asia ei onnistu ensimmäisellä yrittämällä. Tämä näkyy erityisesti kuudesluokkalaisten vastauksissa – kolme neljästä vastaajasta  kertoo olevansa Yrityskylän jälkeen rohkeampia ja itsevarmempia.

Talous muuttuu Yrityskylässä konkreettisemmaksi

Yrityskylä Alakoulussa kuudesluokkalainen toimii työntekijänä, kansalaisena ja vastuullisena kuluttajana. Kuudesluokkalainen hahmottaa näiden kolmen roolin kautta taloutta, joka tulee näin lähemmäksi nuorta. Omalla työllä ansaittu palkka auttaa hahmottamaan rahan arvoa: yhdeksän koululaista kymmenestä kertoi oppineensa kuluttamaan/säästämään palkkaansa haluamallaan tavalla. Oman talouden hallinnan lisäksi kuudesluokkalaiset ymmärtävät talouden yhteiskunnallista merkitystä. Lähes 90 prosenttia  kuudesluokkalaisista kertoi ymmärtäneensä mistä verorahat tulevat ja mihin niitä käytetään.

Ei saa ostaa firman piikkiin. Pitää maksaa laskut.

Yhdeksännellä luokalla Yrityskylässä syvennytään tarkemmin yrityksen talouteen ja käsitteisiin. Oppitunneilla opitut käsitteet saavatkin konkreettisemman muodon Yrityskylän pelipäivässä. Yhdeksäsluokkalaisista nuorista 80 prosenttia kertoi oppineensa yritystoiminnasta ja siihen liittyvistä käsitteistä. Myös Panu Kalmin (Vaasan yliopisto, 2016 & 2018) toteuttamien tutkimusten mukaan talousopetus Yrityskylässä tuottaa tulosta.

"Haluaisin tulevaisuudessa työskennellä siinä ammatissa missä työskentelin Yrityskylässä"

Yrityskylän tavoitteena on tarjota innostumisen ja onnistumisen kokemuksia työelämä- ja talousasioiden parissa. Vuosittaisten palautteiden perusteella tämä tavoite täyttyy joka vuosi. Yrityskylä on jälleen ollut unohtumaton oppimiskokemus myös niille, jotka eivät välttämättä saa kotona näitä tietoja ja taitoja. Jokaisen oppilaan ammatti on tärkeä ja työtehtävät täydentävät toisiaan. Peruskoulussa syttynyt kipinä työelämään ja talouteen voi vaikuttaa pitkälle tulevaisuuteen. Kaksi kolmesta kuudesluokkalaista kertoi kiinnostuneensa työelämästä Yrityskylässä. Myönteiset kokemukset näkyvät myös yhdeksäsluokkalaisissa vastaajissa, joista  yli 80 prosenttia kertoi kokeneensa onnistumisen tunteita Yrityskylä-pelin aikana.

Katso video, jossa Yrityskylän juhlavuoden lähettiläät lukevat ääneen kutosten ja ysien antamia palautteita!